Citypark Eesti on alates 2008. aastast pakkunud oma klientidele erinevaid parkimislahendusi ja on ellu viinud üle 150 parkimisega seotud projekti eraparklates, ametiasutustes, hotellides, kaubanduskeskustes ja haiglates. Citypark Eesti korraldab parkimist  Tallinnas ja Tartus, Pärnus ja Narvas, Kaberneemes ja Võsul. Citypargi eesmärk on pakkuda  kasutajasõbralikke ja kaasaegseid parkimislahendusi, mis on muudavad parkimise lihtsaks ja meeldivaks .


Citypark sai 2018. aastal UniParki osaks. UniPark, peakorteriga Vilniuses, pakub nutikaid parkimisteenust Leedu, Läti, Poola ja Valgevene turgudel. Elektriautode laadimispunktide väljaehitamine ja Unipark mobiilirakenduse kasutuselevõtt on esimesed  näited koostöö kasulikkusest.


CITYPARK EESTI PRIVAATSUSPOLIITIKA


Citypark Eesti OÜ töötleb isikuandmeid Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide alusel (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679) tema poolt pakutavate teenuste osutamise ja teenuste osutamisest tulenevate muude olukordade lahendamise  eesmärgil.


Andmete vastutav töötleja on Citypark Eesti OÜ (Sügise 5, Tallinn 10149, registrikood 11534638).


Edastades Citypark Eesti OÜ-le enda andmeid lepingu sõlmimiseks, pakutavate teenuste kasutamiseks, sealhulgas e-teeninduses eParkimine ja Unipark.ee keskkonna kasutamisel eeldame, et isik on tutvunud OÜ Citypark privaatsuspoliitika põhimõtetega.


Isikuandmeid töödeldakse õiguslikel alusetel kliendi ja Citypark Eesti OÜ vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, Citypark Eesti OÜ õigustatud huvi olemasolul või kooskõlas isikult andmete töötlemiseks saadud nõusolekuga.


Töötleme isikuandmeid Privaatsuspoliitika põhimõtete kohasel viisil ja üksnes eesmärgil milleks andmed on kogutud ning eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.


Isikuandmete töötlemisel austatakse privaatsust ja juhindudes kehtestatud andmete töötlemise reeglitest rakendatakse vajalikke turvameetmeid, et tagada andmete kaitstus ja konfidentsiaalsus.


Citypark Eesti OÜ säilitab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul vaid niikaua kui on vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani. 


Isikul on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on Citypark Eesti OÜ kasutuses, nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, ülekandmist mõnele muule andmetöötlejale ning esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes. Selleks tuleb pööduda digitaalselt allkirjastatud taotlusega Citypark Eesti OÜ poole aadressil park@unipark.ee.


Citypark Eesti OÜ võib keelduda isikuandmete otse ülekandmisest mõnele muule andmetöötlejale kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Citypark Eesti OÜ hinnangul turvaline.


Seadusest tulenevalt võib Citypark Eesti OÜ vajadusel anda oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja/või võlanõudmiseks andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud töötlejatele (inkassoettevõtted, lepingulised esindajad, arveldus-, maksehäire- ja muid teenuseid osutavad isikud), kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Citypark Eesti OÜ poolt määratud konkreetse toimingu tegemiseks ning selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel.


Isikul on õigus oma privaatsusõiguste kaitseks pöörduda Citypark Eesti OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.Kui Teil on küsimusi või soovite meiega kohtuda, saatke palun e-kiri: park@unipark.ee
Citypark Eesti andmekaitsespetsialist
Arne Sõna
+3726630101

 

 

 
x
Veebisaidil www.unipark.ee kasutatakse küpsiseid, et tagada teile parem veebilehitsemiselamus. Kui jätkate veebilehitsemisseanssi või klõpsate valikul „Nõustun“, annate selleks oma nõusoleku. Nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, muutes brauseri seadistust või kustutades salvestatud küpsised. Palun lugege meie küpsiste kasutamise põhimõtteid..